Công ty bảo hiểm nhân thọ generali của nước nào

Bạn đang tìm hiểu xem công ty bảo hiểm nhân thọ generali của nước nào?

Xin trả lời: Genegali Việt nam thuộc tập đoàn bảo hiểm của nước Ý. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) hiện nay là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có được nền tảng phát triển mạnh mẽ, được người dân Việt nam chào đón nồng nhiệt, cty bảo hiểm này là thành viên phát triển mạnh mẽ và năng động tại Châu Á của Tập đoàn Generali.

bao-hiem-genegali1
Ảnh: Công ty bảo hiểm nhân thọ Genega;i
genegali11
Ảnh: Liên tục khai trương các chi nhánh trên cả nước

Chúng tôi  cho rằng, cùng với sự phát triển như hiện nay, những gì mà cong ty bao hiem Genegali đã làm được, cty sẽ đứng vững và phát triển tốt trên thị trường Việt nam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s