Các loại hình bảo hiểm nhân thọ tại Việt nam

Tìm hiểu về các loại bảo hiểm nhân thọ tại Việt nam hiện nay

Trên thị trường hiện nay,  cùng với sự phát triển của các loại dịch vụ vô cùng phong phú nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người. Bảo hiểm nhân thọ không nằm ngoài sự phát triển đó. Có rất nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ, cùng một mục đích giảm thiểu về vấn đề tài chính cho người tham gia đóng bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ được phân ra làm nhiều loại hình khác nhau, nhằm phục vụ nhiều đối tượng mua bảo hiểm nhân thọ khác nhau.

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ được phân chia dựa trên 3 tiêu chí:

  1. Căn cứ theo thời hạn hợp đồng.

Căn cứ vào yếu tố này, bảo hiểm hợp đồng có nhiều loại. Các loại bảo hiểm nhân thọ thường có thời hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau. Mỗi loại thời hạn hợp đồng khác nhau lại có những dịch vụ khác nhau. Những dịch vụ đi kèm như: trợ cấp nằm viện, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm từ bỏ thu phí…Những dịch vụ đi kèm này thường chỉ có thời hạn 1 năm.

  1. Căn cứ theo phương thức tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ được chia thành 2 loại: bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm nhóm.

ú Bảo hiểm cá nhân: là loại bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm là 1 cá nhân riêng rẽ. trong trường hợp này, cá nhân có thể tham gia 1 hay nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Hơn nữa, với loại bảo hiểm cá nhân, ngoài những dịch vụ mà người tham gia bảo hiểm này được hưởng. Thì trên cùng bản hợp đồng đó, người tham gia còn có thể mua thêm cho người thân 1 dịch vụ đi kèm.

bao-hiem-pru
Ảnh minh họa: Công ty bảo hiểm nhân thọ Pru

ú Bảo hiểm nhóm là loại bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm là tập thể, nhóm người. Khi tham gia bảo hiểm nhóm, hợp đồng bảo hiểm phải ghi rõ, đầy đủ các thành viên tham gia nhóm đó. Bảo hiểm nhóm không được thông dụng tại Việt Nam., chỉ có bảo hiểm hưu trí tồn tại dưới hình thức này.

  1. Căn cứ theo mức độ rủi ro của bảo hiểm.

Dựa vào nguyên tắc này, bảo hiểm nhân thọ cũng được chia làm 2 loại: bảo hiểm trong trường hợp tử vong và bảo hiểm sinh kỳ.

a. Bảo hiểm trong trường hợp tử vong gồm: bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm trọn đời.

ú Bảo hiểm tử kỳ là loại bảo hiểm, mà theo đó cái chết sẽ diễn ra trong thời hạn của hợp đồng. Nếu cái chết không diễn ra trong thời hạn của hợp đồng thì người thụ hưởng bảo hiểm sẽ không nhận được một khoản tiền nào.

Bảo hiểm trọn đời là loại bảo hiểm mà người thụ hưởng bảo hiểm sẽ được 1 khoản tiền nhất định cho đến khi người đó chết.

b. Bảo hiểm sinh kỳ là loại bảo hiểm mà người thụ hưởng bảo hiểm đươc hưởng 1 khoản tiền nhất định trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Trần Giang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s